Om verksamheten

Om Gula husets familjedaghem & fritids AB

Min verksamhet består i att jag tar emot barn i åldrarna 1-12 år i mitt hem. Under dagen serveras frukost, frukt, lunch och mellanmål.

Under öppettiderna välkomnar jag förskolebarn som är hos mig hela dagen (enligt vårdnadshavares önskemål) samt fritidsbarn före och efter skolan.

Varje läsår håller jag ett gemensamt föräldramöte samt två individuella utvecklingssamtal med varje familj. Föräldramötet ligger normalt under höstterminen och utvecklingssamtalen hålls ett varje termin. Under det gemensamma mötet tar jag upp saker som rör hela föräldragruppen, såsom generell information och planering. Under de individuella utvecklingssamtalen utgår vi i från det enskilda barnet och pratar om hens utveckling, interaktion med andra barn, socialt beteende samt hur barnet uppfattar nuvarande läge.

Varje vecka har vi återkommande aktiviteter såsom musik och rörelse, skogslek och gymnastik. Under vår- och hösttermin jobbar vi med olika teman. Dessa kan exempelvis vara naturen, närmiljön, kroppen, vår skärgård, djur eller experiment.

För exempel på hur en dag kan se ut, klicka här.