Inskolning

Inledningsvis vill jag träffa barnets vårdnadshavare utan barn och vi börjar med ett besök i familjedaghemmet under kvällstid. Under det besöket lär vi känna varandra och jag visar runt och berättar om verksamheten. Vi pratar om barnets vanor och rutiner och planerar utifrån det den kommande inskolningen tillsammans. All inskolning är individuellt anpassad efter varje barn och familjs behov och nedan följer ett exempel på hur en inskolningsvecka kan se ut.

Dag 1 - Vårdnadshavare och barn kommer på ett kortare besök om ca 1,5 tim.

Dag 2 - Vårdnadshavare och barn kommer på ett lite längre besök i ca 2,5 tim då de deltar i verksamheten tillsammans.

Dag 3 - Vårdnadshavare och barn deltar i verksamheten under förmiddagen och stannar denna dag på lunch innan de går hem.

Dag 4 - Vårdnadshavare och barn deltar båda i verksamheten i ca 1 tim innan vårdnadshavare lämnar för första gången. Vårdnadshavare kommer sedan tillbaka och hämtar efter lunch.

Dag 5 - Vårdnadshavare och barn deltar båda i verksamheten i ca 1 tim innan vårdnadshavare lämnar. Är det ett barn som sover middag så hämtar vårdnadshavare denna dag efter att barnet sovit.