Om verksamheten

Om Gula husets familjedaghem & fritids AB

Jag tar emot barn i åldrarna 1-12 år i mitt hem och bedriver här pedagogisk verksamhet tillsammans med min kollega. Under dagen serveras frukost, frukt, lunch och mellanmål.

Under öppettiderna välkomnar vi förskolebarn som är hos oss hela dagen (enligt vårdnadshavares önskemål) samt fritidsbarn som är här före och efter skolan.

Varje läsår håller vi ett gemensamt föräldramöte samt två individuella utvecklingssamtal med varje familj. Föräldramötet ligger normalt under höstterminen och utvecklingssamtalen hålls ett varje termin. Under det gemensamma mötet tar vi upp saker som rör hela familjedaghemmet, såsom generell information och planering. Under de individuella utvecklingssamtalen utgår vi i från det enskilda barnet och pratar om utveckling, interaktion med andra barn, socialt beteende samt hur barnet uppfattar nuvarande läge. För förskolebarn hålls samtalen mellan pedagog och vårdnadshavare och för fritidsbarn är även barnet med under samtalen.

Verksamheten dokumenteras på olika sätt. Alla förskolebarn har en egen "hit-och-dit" bok där vi varje fredag skriver om veckan som varit och sätter in någon bild. Under helgen kan familjen skriva något tillbaka så det blir en slags gemensam skriftlig reflektion och logg. Vi samlar också arbetsmaterial i en pärm för varje barn som de får när de lämnar verksamheten.

Vi har ett privat instagramkonto som vårdnadshavare och familjemedlemmar till barngruppen har tillgång till så länge barnet ingår i gruppen. Där dokumenteras verksamheten löpande i bild. 

Varje vecka har vi återkommande aktiviteter såsom musik och rörelse, skogslek och gymnastik. Under vår- och hösttermin jobbar vi med olika teman. Dessa kan exempelvis vara naturen, närmiljön, kroppen, vår skärgård, djur eller experiment.

För exempel på hur en dag kan se ut, klicka här.